ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ

At Iruve.in we are committed to your safety. As the nationwide lockdown (4.0) takes effect, all orders will be dispatched post 30th May, depending on the Government advisory at the time. You will hear from us once we resume our regular services. Currently, our shipping services ( 3rd party vendor)  does not guarantee (timely) delivery due to the unavailability of delivery boys. We hope you understand.   
 
 

Buy this T shirt and get a life ( Or a Partner ;) if you are lucky) ! :D    ..
Rs.499.00
text_tax Rs.499.00

Design :ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ರನ್ /ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆದರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ . ಹೊಸದನ್ನು ಅಳವಡ..
Rs.549.00 Rs.499.00
text_tax Rs.499.00
text_reviews

This classic and funky design of MAHISASURA brings the vibrancy of our Culture .The design has ve..
Rs.549.00 Rs.499.00
text_tax Rs.499.00

Designed By: Om. https://www.facebook.com/som4d ವಾರಾಂತ್ಯ..
Rs.499.00 Rs.449.00
text_tax Rs.449.00

We are terribly excited to bring the official merchandise of the coming-of-age fantasy drama Thur..
Rs.499.00 Rs.449.00
text_tax Rs.449.00

Whats up with the Kannada T-shirts I see in Bengaluru

Whats up with the Kannada T-shirts I see in Bengaluru

iruve 16/11/2019 0
  https://www.quora.com/Whats-up-with-the-Kannada-T-shirts-I-see-in-BengaluruNo wonder the young g...
Read More
Ragi T Shirt, Ragi gudda and Ragi Mudde!

Ragi T Shirt, Ragi gudda and Ragi Mudde!

Meghana Sudhindra 12/08/2017 5
Ragi T Shirt, Ragi gudda and Ragi Mudde!  I heard the song “Ragi Tandira” in my Music class ...
Read More
Ondu Motteya Kathe : Rakshith Ponnathpur

Ondu Motteya Kathe : Rakshith Ponnathpur

Rakshith Ponnathpur 07/07/2017 3
Ondu Motteya Kathe is that kind of a film where your cheekbones start to pain by the time interval ...
Read More

Iruve | Kannada Graphic Tees: Kannada T Shirts | Cool Kannada Designs